Forex On-line

Ekonomický kalendář

Momentálně nejsou žádné denní události dostupné.

Jak to vidí...

Ptáme se ministra financí ČR na jeho názor na budoucí vývoj EURO měnové unie.

DailyFX na Facebook

  • 24.3. 10:30 | GBP/USD | UK: CPI (meziroční za únor) 0,0%, očekávání 0,1%, předchozí 0,3%
  • 24.3. 09:31 | EUR/USD | Německo: Services PMI 55.3, očekávání 55.0, předchozí 54.7
  • 24.3. 09:30 | EUR/USD | Německo: Manufacturing PMI 52,4, očekávání 51,5, předchozí 51,1
Fundamentální analýza

HDP (Hrubý domácí produkt)

Publikováno: 8.4.2011 21:13. Diskutujete: 0 příspěvků.

Hrubý domácí produkt (HDP, anglicky GDP - Gross Domestic Product) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. V mezinárodních srovnáních se používá na obyvatele.

Hrubý domácí produkt se vypočítá následujícím způsobem:

HDP = C + I + G + (EX – IM)

Kde:

C = soukromá spotřeba
I = soukromé investice
G = vládní výdaje
EX = vývoz zboží a služeb
IM = dovoz zboží a služeb

HDP je běžně vyhlašován jako roční procento na základě čtvrtletních údajů.

Vliv HDP na trhy
Pokud se hodnota HDP zvyšuje, pak se ekonomika zlepšuje a měna tak má tendenci posilovat. Pokud hodnota klesá nebo nesplňuje očekávání, může měna oslabit. Tento druh reakce je opět vázán na úrokové sazby, protože obchodníci očekávají zrychlující se ekonomiku, kde budou spotřebitelé ovlivněni inflací a tudíž by jako logický krok mělo dojít ke zvýšení úrokové sazby centrální bankou. Nicméně, stejně jako CPI, jsou negativní změny v HDP negativním znamením, protože se tempo růstu zpomalilo, což znamená, že se HDP zhoršil. Na druhou stranu, lepší než očekávaná hodnota HDP bude mít obvykle  za následek posilování měny, přestože rostoucí ekonomika bude dříve nebo později vyžadovat zvýšení úrokových sazeb k udržení inflace na uzdě. Celkově však HDP kleslo na významu a jeho vyhlášení nemá schopnost výrazněji pohybovat trhy, protože většina ze složek zprávy je známa předem.