Forex On-line

Ekonomický kalendář

Momentálně nejsou žádné denní události dostupné.

Jak to vidí...

Ptáme se ministra financí ČR na jeho názor na budoucí vývoj EURO měnové unie.

DailyFX na Facebook

  • 24.3. 10:30 | GBP/USD | UK: CPI (meziroční za únor) 0,0%, očekávání 0,1%, předchozí 0,3%
  • 24.3. 09:31 | EUR/USD | Německo: Services PMI 55.3, očekávání 55.0, předchozí 54.7
  • 24.3. 09:30 | EUR/USD | Německo: Manufacturing PMI 52,4, očekávání 51,5, předchozí 51,1
Fundamentální analýza

Inflace

Publikováno: 8.4.2011 21:13. Diskutujete: 0 příspěvků.

Inflace je definována jako růst všeobecné cenové hladiny v čase, která současně snižuje kupní sílu peněz. V ekonomicky uvažovaném významu inflace neznamená růst cen, ale zvyšování (nafukování) peněžní zásoby. Opačným jevem k inflaci je deflace – tedy pokles cenové hladiny. Cenová hladina vyjadřuje vztah mezi celkovým množstvím peněz a celkovým objemem statků a služeb, za které jsou směňovány. Růst nebo pokles cenové hladiny je ovlivňován řadou faktorů. Na množství peněz má velkou měrou vliv rozhodování centrální banky. Objem zboží a služeb v ekonomice je ovlivňován jen tržními silami a produkčními schopnostmi hospodářství. Tyto dva vlivy však působí protichůdně. Faktory působící na rovnováhu cenové hladiny mají svůj původ na straně poptávky nebo nabídky. Inflace je obecně špatná zpráva pro ekonomiku, což způsobuje nestabilitu a nejistotu.

CPI - Hlavním indikátorem používaným k měření inflace je index spotřebitelských cen CPI (Consument Price index). Pokud jde o měření inflace, CPI je nejvíce zřejmý způsob, jak kvantifikovat změny v kupní síle. Zpráva sleduje změny v ceně zboží a služeb, které může typická domácnost kupovat. CPI zahrnuje více než 200 cenových kategorií zboží a služeb, rozdělených do 8 hlavních skupin, z nichž každý má jinou váhu: bydlení,  doprava, potraviny,  zdravotní péče, vzdělání a komunikace, rekreace,  oblečení a jiné zboží a služby.

Index spotřebních cen se vyhlašuje měsíčně, roční  procentní změnou nebo změnou za celý rok.

Vliv inflace na finanční trhy
Inflace má tendenci pohybovat trhy oběma směry, v závislosti na její velikosti.  Při vysoké inflaci se všeobecně předpokládá, že centrální banka jako protiopatření zvýší úrokovou míru, která zdraží cenu peněz a tedy sníží poptávku po penězích. Krátkodobě tak může dojít k posílení dané měny. Není to však vždy pravidlem.

Relevance: velký dopad trh

PPI - Index cen výrobců (PPI – Production Price Index) bývá uváděn pro různá odvětví a obory jako index cen průmyslových, zemědělských výrobců, stavebních prací apod. Stanovuje se stejně jako Index spotřebitelských cen, s fixními vahami, a to dle struktury tržeb. Vývoj PPI signalizuje nadcházející změny v indexu spotřebitelských cen, neboť výrobci mají tendenci přenést vyšší náklady na spotřebitele ve formě vyšší maloobchodní ceny.
Poznámka: PPI záznamy cen v různých fázích výroby: materiál, polotovar a hotové výrobky. Střední a brutto ceny zboží poskytují představu o budoucím inflačním tlaku, cena konečných výrobků ukazuje zájem účastníků trhu. Ceny hotových výrobků jsou schopny indikovat cenový tlak na maloobchodním trhu.

Vliv PPI  na finanční trhy
Nárůst PPI signalizuje zvýšení inflačních tlaků. Ekonomické nestabilita spojená s rostoucí cenovou hladinou, je indikací zvýšení úrokové sazby. Nízká nebo klesající PPI svědčí o poklesu cen a může s gnalizovat zpomalení hospodářského růstu.

Relevance: střední dopad na trh