Forex On-line

Ekonomický kalendář

Momentálně nejsou žádné denní události dostupné.

Jak to vidí...

Ptáme se ministra financí ČR na jeho názor na budoucí vývoj EURO měnové unie.

DailyFX na Facebook

  • 24.3. 10:30 | GBP/USD | UK: CPI (meziroční za únor) 0,0%, očekávání 0,1%, předchozí 0,3%
  • 24.3. 09:31 | EUR/USD | Německo: Services PMI 55.3, očekávání 55.0, předchozí 54.7
  • 24.3. 09:30 | EUR/USD | Německo: Manufacturing PMI 52,4, očekávání 51,5, předchozí 51,1
Fundamentální analýza

Obchodní bilance

Publikováno: 8.4.2011 21:14. Diskutujete: 0 příspěvků.

Obchodní bilance (trade balance) - je rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží mezi domácí ekonomikou a zahraničím. Obchodní bilance je jednou z největších položek platební  bilance dané země, které poskytuje cenné poznatky o vývoji ekonomiky a vytváří silný tlak na hodnotu měny.

Kladné saldo obchodní bilance (přebytek) ukazuje, že vývoz je větší než dovoz. Při dovozu vyšším než vývozu dochází k obchodnímu deficitu. Vzhledem k tomu, že zahraniční zboží je obvykle nakoupené pomocí cizí měny, obchodní schodky obvykle ukazují na množství dané měny unikajících ze země. Takové úbytky měny můžou vést k přirozenému oslabení měny, nečelí-li srovnatelnému přílivu kapitálu Deficity zásadně snižují hodnotu měny.

Vliv obchodní bilance na finanční trhy
Existuje řada faktorů, které pracují na zmenšení dopadu obchodní bilance na trhy. Údaj o obchodní bilanci není příliš aktuální, přichází nějaký čas po skončení účetního období. Vývoj v mnoha obchodně bilančních komponentech je rovněž dobře předvídatelný. Zpráva odráží data pro konkrétní vyhlašovací měsíc, měli by být cítit významné změny v obchodní bilanci již během  toho  měsíce a ne až v průběhu zveřejnění údajů. Celkový význam dat  obchodní bilance předpovídá trendy n FX trzích, vyhlášení obchodní bilance je tedy jedním z nejdůležitějších údajů ovlivňujícím trhy.

Relevance: tendence pohybu trhy pro jejich zveřejnění