Forex On-line

Ekonomický kalendář

Momentálně nejsou žádné denní události dostupné.

Jak to vidí...

Ptáme se ministra financí ČR na jeho názor na budoucí vývoj EURO měnové unie.

DailyFX na Facebook

  • 24.3. 10:30 | GBP/USD | UK: CPI (meziroční za únor) 0,0%, očekávání 0,1%, předchozí 0,3%
  • 24.3. 09:31 | EUR/USD | Německo: Services PMI 55.3, očekávání 55.0, předchozí 54.7
  • 24.3. 09:30 | EUR/USD | Německo: Manufacturing PMI 52,4, očekávání 51,5, předchozí 51,1
Fundamentální analýza

Saldo běžného účtu

Publikováno: 8.4.2011 21:14. Diskutujete: 0 příspěvků.

Saldo běžného účtu shrnuje tok veškerého zboží, služeb, výnosů a převodů plateb do a z daného státu.

Údaj o saldu běžného účtu slouží jako měřítko pro fungování ekonomiky. BÚ sleduje obchodní bilance (vývoz a dovoz zboží a služeb), příjmy plateb ( např. úroky dividend a platů) a jednostranné převody (podpory, daně a jednosměnné dary). Běžný účet je jedna ze tří složek (finanční účet, kapitálový účet a běžný účet), které tvoří státní platební bilanci, která je podrobným vyúčtováním všech mezinárodních interakcí. Další části platební bilance, tedy kapitálové a finanční účty se zabývají především finančními aktivy a investicemi běžného účtu a podávající podrobný rozpis toho, jak se obchodování země prolíná s ostatními globálními ekonomikami.

Kladná hodnota (přebytek běžného účtu) znamená tok kapitálu do země, zatímco záporná hodnota (deficit běžného účtu) znamená čistý odliv kapitálu.

Vliv salda běžného účtu na finanční trhy
Informace o běžném účtu není příliš aktuální, je vyhlašovaná čtvrtletně, několik týdnů po skončení účetního období a proto nemá okamžitý dopad na FX trhy. Mnohé z komponentů, které vedou ke konečnému běžnému účtu, jako výrobní a obchodní výsledky jsou známy v dostatečném předstihu. Informace o BÚ odráží data pro konkrétní vykazované čtvrtletí a významný vývoj na běžném účtu by byl znát již během tohoto čtvrtletí a ne až v průběhu zveřejnění údajů. Stejně jako HDP a obchodní bilance, je běžný účet zásadní pro předpovídání dlouhodobého vývoje směnných kurzů cizích měn. Přetrvávající deficity běžného účtu mohou vést k faktickému znehodnocení měny.

Relevance: tendence pohybovat trhy při zveřejnění