Forex On-line

Ekonomický kalendář

Momentálně nejsou žádné denní události dostupné.

Jak to vidí...

Ptáme se ministra financí ČR na jeho názor na budoucí vývoj EURO měnové unie.

DailyFX na Facebook

  • 24.3. 10:30 | GBP/USD | UK: CPI (meziroční za únor) 0,0%, očekávání 0,1%, předchozí 0,3%
  • 24.3. 09:31 | EUR/USD | Německo: Services PMI 55.3, očekávání 55.0, předchozí 54.7
  • 24.3. 09:30 | EUR/USD | Německo: Manufacturing PMI 52,4, očekávání 51,5, předchozí 51,1
Technická analýza

Technické ukazatele a jejich praktické využití

Publikováno: 1.5.2011 21:49. Diskutujete: 0 příspěvků.
Grafy

Nejdůležitějším nástrojem v technické analýze je graf, do kterého se kromě ceny daného aktiva , v našem případě měnového páru, zaznamenávají údaje o obchodovaných objemech, časový údaj a ukazatele. V praxi se nejčastěji používají tyto grafy:

Liniový (lineární) graf –zaznamenává cenový vývoj pomocí čáry, která pro stanovený časový úsek zaznamená jednu hodnotu. Jelikož může být tento časový úsek libovolný, bývá pro zobrazení ceny vybrána jediná hodnota. Nejčastěji je to zavírací cena, tedy poslední cena ve zvoleném časovém úseku.  Přiložený lineární graf zobrazuje měnový pár EUR/USD pro časový úsek 1 hodina. Zavírací cena 1,41363 byla zaznamenána 18.3. 2011 ve 12:00.

 

Svíčkový  graf (candlestick chart) -  zaznamenává cenový vývoj pomocí tzv. svíčky. Tato svíčka obsahuje 4 cenové údaje a to Open –otevírací cena, High – nejvyšší dosažená cena, Low – nejnižší cena, Close – zavírací cena v daném časovém úseku. Svíčky v grafu mají dvě barvy, zelenou a červenou. Zelená svíčka ukazuje, že otevírací cena byla níže, než byla zavírací cena – trhy tedy během znázorněného časového úseku rostly. Pokud se na grafu objeví červená svíčka, znamená to, že otevírací cena byla vyšší než zavírací cena. Trhy tedy v daném časovém úseku znázorněném svíčkou klesaly.

Přiložený svíčkový graf zobrazuje měnový pár EUR/USD pro časový úsek 1 den (18. 3. 2011),  kdy ceny byly následné O = 1,40153 ; H =1,41824 ; L = 1,39794 ; C = 1,41671

Čárkový (sloupcový) (bar chart) -  k čárovému grafu platí analogicky totéž co pro svíčkový graf, jen s tím rozdílem, že cena není vyjádřená svíčkou, ale sloupcem s postranními výčnělky pro označení otevírací (vlevo) a zavírací (vpravo) ceny (viz. obrázek). Opět platí, že zelený sloupec znamená růstový den, naproti tomu červený znamená den poklesu.