Forex On-line

Ekonomický kalendář

Momentálně nejsou žádné denní události dostupné.

Jak to vidí...

Ptáme se ministra financí ČR na jeho názor na budoucí vývoj EURO měnové unie.

DailyFX na Facebook

  • 24.3. 10:30 | GBP/USD | UK: CPI (meziroční za únor) 0,0%, očekávání 0,1%, předchozí 0,3%
  • 24.3. 09:31 | EUR/USD | Německo: Services PMI 55.3, očekávání 55.0, předchozí 54.7
  • 24.3. 09:30 | EUR/USD | Německo: Manufacturing PMI 52,4, očekávání 51,5, předchozí 51,1
Technická analýza

RSI

Publikováno: 1.5.2011 22:35. Diskutujete: 0 příspěvků.

Index relativní síly (Relative Strenght Index) – jedná se o indikátor zařazovaný mezi oscilátory a využívaný v technické analýze. Jak již samotný název napovídá, měří RSI relativní vnitřní sílu daného podkladového aktiva, v našem případě měnového páru. Prakticky se tento indikátory využívá k identifikaci  překoupených a přeprodaných trhů. Zároveň se používá pro potvrzení trendu  a určrní jeho směru. Někdy také nachází využití při identifikaci grafických formaci, které mohou být na indikátoru lépe identifikovatelné.
Hodnota se pohybuje mezi 0 a 100 a pro výpočet RSI se využívá vzorce:

RSI (n)=100-[100/(1+U(n)/D(n))]
U(n) suma kladných cenových změn za danou periodu
D(n) suma záporných cenových změn za danou periodu

Na přiloženém příkladu je zobrazen denní graf páru EUR/JPY s vyobrazením  RSI s periodou 14, ve spodní části grafu. Mezi obchodníky se jedná se o nejčastěji používanou periodu. Čím je však perioda kratší, tím více indikátor kolísá a dává více obchodních signálů. U RSI můžeme vidět horizontální úrovně 30 a 70. Má se za to, že pokud cena klesne pod RSI 30, trh je přeprodaný a dojde s velkou pravděpodobností k reverznímu cenovému vývoji směrem nahoru. Pokud se pohybuje indikátor nad RSI 70, jde o překoupený trh a brzy dojde k jeho poklesu.

Obchodní strategie
Jak vyplývá z výše uvedeného, do krátkých pozic se vstupuje, pokud se indikátor vyskytuje v překoupené zóně (RSI>70). Pokud dosáhne RSI opačného extrému a dosáhne hodnot menších než 30, je trh v přeprodané zóně a je to signál pro dlouhé pozice.