Forex On-line

Ekonomický kalendář

Momentálně nejsou žádné denní události dostupné.

Jak to vidí...

Ptáme se ministra financí ČR na jeho názor na budoucí vývoj EURO měnové unie.

DailyFX na Facebook

  • 24.3. 10:30 | GBP/USD | UK: CPI (meziroční za únor) 0,0%, očekávání 0,1%, předchozí 0,3%
  • 24.3. 09:31 | EUR/USD | Německo: Services PMI 55.3, očekávání 55.0, předchozí 54.7
  • 24.3. 09:30 | EUR/USD | Německo: Manufacturing PMI 52,4, očekávání 51,5, předchozí 51,1
Technická analýza

Pivoty

Publikováno: 1.5.2011 22:52. Diskutujete: 0 příspěvků.

Pivoty (Pivot points) – pivotem rozumíme technicky významnou cenovou úroveň, která je používána obchodníky jako předpověď budoucího cenového pohybu. Pivot je výsledkem kalkulace, určené jako průměr významných (nejvyšší, nejnižší a zavírací)  cen z předchozího obchodovaného období. Pokud se trh následně pohybuje nad Pivotem, jedná se o býčí sentiment, zatímco v opačném případě se jedná o medvědí sentiment.
Pivot a sním spojené úrovně podpor a rezistencí jsou často místem, kde dojde k otočení vývoje na trhu. U vzestupného trhu jsou pivoty a úrovně rezistence uvažovány jako cenový strop, nad kterými není cena dlouhodobě udržitelná a může dojít k obratu. U klesajících trhů jsou pivoty a úrovně podpor považovány za limitní nejnižší cenu, kde se další pokles s velkou pravděpodobností zastaví.

Kalkulace Pivotu
Existuje několik způsobů stanovení Pivotu (P) na daném trhu. Nejčastěji používaným způsobem je prostý aritmetický průměr z nejvyšší (H), nejnižší (L) a zavírací (C)  ceny na trhu z předchozího období:
P = (H + L + C) / 3.
Úrovně podpor a rezistencí 
První a nejvýznamnější úrovní je podpora (S1) a rezistence (R1) . Jjejich výpočet uvádíme zde:
R1 = P + (P – L) = 2*P – L
S1 = P – (P – H) = 2*P – H
Druhá úroveň která je více vzdálená od Pivotu jsou podpora (S2) a rezistence (R2):
R2 = P + (H − L)
S2 = P − (H − L)
Třetí úrovní podpory (S3) a rezistence (R3) jsou nejvzdálenější od cenové úrovně pivotu se stanoví následně:
R3 = P + 2*(H − L)
S3 = P – 2*(H − L)

Na přiloženém 15ti minutovém grafu AUD/USD jsou znázorněny jednotlivé úrovně Pivotů a S/R úrovní. Z jednotlivých úrovní podpor a rezistencí je patrný princip fungování celé metody.

Obchodní strategie
Jak je patrné z principu metody, využíváme Pivotu a S/R úrovní jako pravděpodobné body obratu trendu, nebo potvrzení jeho pokračování. Od toho se také odvíjí dvě možné obchodní strategie. První variantu použijeme v případě, že S/R úrovně slouží jako reverzní body. V tom případě na úrovních podpor vstupujeme do dlouhých pozic, zatímco na rezistencích vstupujeme do krátkých pozic. Druhou variantou obchodní strategie je potvrzení pokračujícího trendu v případě prolomení jednotlivých úrovní podpor a rezistencí. V tomto případě vstupujeme do krátkých pozic při prolomení S/R úrovní směrem shora, zatímco do dlouhých pozic vstupujeme po prolomení S/R úrovních ze spodu.