Forex On-line

Ekonomický kalendář

Momentálně nejsou žádné denní události dostupné.

Jak to vidí...

Ptáme se ministra financí ČR na jeho názor na budoucí vývoj EURO měnové unie.

DailyFX na Facebook

  • 24.3. 10:30 | GBP/USD | UK: CPI (meziroční za únor) 0,0%, očekávání 0,1%, předchozí 0,3%
  • 24.3. 09:31 | EUR/USD | Německo: Services PMI 55.3, očekávání 55.0, předchozí 54.7
  • 24.3. 09:30 | EUR/USD | Německo: Manufacturing PMI 52,4, očekávání 51,5, předchozí 51,1
Fundamentální analýza

Úroková míra

Publikováno: 8.4.2011 21:30. Diskutujete: 0 příspěvků.

Úroková míra se odvíjí od několika faktorů. Prvním z nich je čistá úroková míra, která je odvozená z tržní preference současné spotřeby před pozdější. Druhá složka postihuje riziko nesplácení tzv. riziková prémie. Čím vyšší je riziko nesplacení úvěru, tím vyšší rizikovou prémii bude věřitel od dlužníka vyžadovat jako kompenzaci. Úroková míra roste vlivem inflace. Pokud věřitel předpokládá, že kupní... více>

Prodej nových domů

Publikováno: 8.4.2011 21:16. Diskutujete: 0 příspěvků.

Prodeje nových domů (New home sales) – index zaznamenává prodeje nově postavených domů. Prodej nových domů obvykle způsobí nárůst spotřeby a při zveřejnění má zpráva významný dopad na trhy. Vedle vysokých výdajů spojených s pořízením nového domu je pravděpodobné, že kupující utratí více peněz za vybavení nových domácností. V důsledku toho roste spolu s trhem bydlení větší spotřeba, která vytváří poptávku... více>

Průmyslová výroba

Publikováno: 8.4.2011 21:15. Diskutujete: 0 příspěvků.

Průmyslová výroba (industrial production) - měří změny v objemu produkce výroby, těžby surovin a utility sektoru. Přestože průmyslová výroba může představovat jen poměrně malou část HDP, je považována za velmi citlivou na změnu v úrokových sazbách a spotřebitelské poptávce. Proto je pochopení trendů v průmyslové výrobě důležité pro předpověď HDP. Vysoká nebo rostoucí průmyslová výroba naznačuje zvýšenou... více>

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby

Publikováno: 8.4.2011 21:15. Diskutujete: 0 příspěvků.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (Durable goods orders) - index uvádí hodnotu objednávek zboží s dlouhodobou životností.) U zboží dlouhodobé spotřeby se očekává využití delší než 3 roky. Tyto produkty často vyžadují velké investice a obvykle odrážejí optimismus na straně kupujících, že jejich výdaje budou užitečné. Vzhledem k tomu, že objednávky zboží mají velký podíl vlastní výroby, tento údaj... více>

Maloobchodní tržby

Publikováno: 8.4.2011 21:14. Diskutujete: 0 příspěvků.

Maloobchodní tržby (retail sales) – udávají změnu objemu prodeje v maloobchodu. Data jsou shromážděna v měsíčních přehledech u velkých maloobchodníků a reprezentativního vzorku menších maloobchodních podniků. Vyšší objem prodeje maloobchodu ukazuje silnější spotřebitelskou poptávku, vyšší maloobchodní výstup a ekonomický růst. Maloobchodní tržby jsou sezónně očištěné, jde o procentní změnu maloobchodních... více>

Saldo běžného účtu

Publikováno: 8.4.2011 21:14. Diskutujete: 0 příspěvků.

Saldo běžného účtu shrnuje tok veškerého zboží, služeb, výnosů a převodů plateb do a z daného státu. Údaj o saldu běžného účtu slouží jako měřítko pro fungování ekonomiky. BÚ sleduje obchodní bilance (vývoz a dovoz zboží a služeb), příjmy plateb ( např. úroky dividend a platů) a jednostranné převody (podpory, daně a jednosměnné dary). Běžný účet je jedna ze tří složek (finanční účet, kapitálový... více>

Obchodní bilance

Publikováno: 8.4.2011 21:14. Diskutujete: 0 příspěvků.

Obchodní bilance (trade balance) - je rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží mezi domácí ekonomikou a zahraničím. Obchodní bilance je jednou z největších položek platební  bilance dané země, které poskytuje cenné poznatky o vývoji ekonomiky a vytváří silný tlak na hodnotu měny. Kladné saldo obchodní bilance (přebytek) ukazuje, že vývoz je větší než dovoz. Při dovozu vyšším než vývozu dochází k... více>

Nezaměstnanost

Publikováno: 8.4.2011 21:13. Diskutujete: 0 příspěvků.

Podle metodiky Mezinárodní organizace práce se za nezaměstnaného je považována osoba schopná a ochotná pracovat, která však nemůže najít placené zaměstnání. Všeobecně je nezaměstnanost považována za vážný ekonomický problém a to zejména dlouhodobá nezaměstnanost, kdy nezaměstnaný nemá práci déle než 1 rok. Přirozená míra nezaměstnanosti je nejnižší dlouhodobě udržitelná míra nezaměstnanosti. Míra... více>

Inflace

Publikováno: 8.4.2011 21:13. Diskutujete: 0 příspěvků.

HDP (Hrubý domácí produkt)

Publikováno: 8.4.2011 21:13. Diskutujete: 0 příspěvků.

Hrubý domácí produkt (HDP, anglicky GDP - Gross Domestic Product) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. V mezinárodních srovnáních se používá na obyvatele. Hrubý domácí produkt se vypočítá následujícím způsobem: HDP = C + I + G + (EX – IM) Kde: C = soukromá... více>