Forex On-line

Ekonomický kalendář

Momentálně nejsou žádné denní události dostupné.

Jak to vidí...

Ptáme se ministra financí ČR na jeho názor na budoucí vývoj EURO měnové unie.

DailyFX na Facebook

  • 24.3. 10:30 | GBP/USD | UK: CPI (meziroční za únor) 0,0%, očekávání 0,1%, předchozí 0,3%
  • 24.3. 09:31 | EUR/USD | Německo: Services PMI 55.3, očekávání 55.0, předchozí 54.7
  • 24.3. 09:30 | EUR/USD | Německo: Manufacturing PMI 52,4, očekávání 51,5, předchozí 51,1
Technická analýza

Fibonacciho zpětné odražení

Publikováno: 1.5.2011 23:03. Diskutujete: 0 příspěvků.

Fibonacciho odražení (Fibonacci retracements) – je technicko – analytická metoda používaná pro určení úrovní podpor a rezistencí. Metoda je založena na proncipu Fibonacciho posloupnosti s tím, že model chování účastníků na trhu odpovídá tomuto matematickému schématu. Prakticky by tedy trhy měly vždy po významném cenovém pohybu korigovat právě v korelaci s touto posloupností. Fibonacciho úroveň 0,0%... více>

Pivoty

Publikováno: 1.5.2011 22:52. Diskutujete: 0 příspěvků.

Pivoty (Pivot points) – pivotem rozumíme technicky významnou cenovou úroveň, která je používána obchodníky jako předpověď budoucího cenového pohybu. Pivot je výsledkem kalkulace, určené jako průměr významných (nejvyšší, nejnižší a zavírací)  cen z předchozího obchodovaného období. Pokud se trh následně pohybuje nad Pivotem, jedná se o býčí sentiment, zatímco v opačném případě se jedná o medvědí... více>

RSI

Publikováno: 1.5.2011 22:35. Diskutujete: 0 příspěvků.

Index relativní síly (Relative Strenght Index) – jedná se o indikátor zařazovaný mezi oscilátory a využívaný v technické analýze. Jak již samotný název napovídá, měří RSI relativní vnitřní sílu daného podkladového aktiva, v našem případě měnového páru. Prakticky se tento indikátory využívá k identifikaci  překoupených a přeprodaných trhů. Zároveň se používá pro potvrzení trendu  a určrní... více>

Bollingerova pásma

Publikováno: 1.5.2011 22:24. Diskutujete: 0 příspěvků.

Bollingerova pásma (Bollinger bands) - je jedním z indikátorů používaných v technické analýze FX trhů, který umožňuje graficky zobrazit jednak cenový vývoj za určité období, ale také současně i volatilitu. Principiálně se jedná o zobrazení historických cen, doplněných o klouzavý průměr s vyjádřením volatility formou odchylky od této průměrné hodnoty. Indikátor je graficky vyjádřen středovou čárou (klouzavým... více>

Klouzavý průměr (Moving average)

Publikováno: 1.5.2011 22:20. Diskutujete: 0 příspěvků.

  Klouzavý průměr je jednou ze statistických metod, který se používají ke stanovení trendu u časové řady. Obdobné nachází využití tato metoda v technické analýze. Princip klouzavého průměru spočívá ve v tom, že vyhladí zkoumanou křivku složenou z historických dat. Obecně platí, že pokud se cena stabilně nachází nad klouzavým průměrem a zavírací ceny jsou vyšší, než je hodnota klouzavého průměru,... více>

Dvojité dno/ dvojitý vrchol

Publikováno: 1.5.2011 22:14. Diskutujete: 0 příspěvků.

Formace dvojitý vrchol je charakterizována sérií dvou po sobě následujících vrcholů, které naznačují, že trh není schopen překonat rezistentní úroveň vytvořenou těmito vrcholy a po druhém odražení od rezistence bude pravděpodobně následovat pokles. Toho lze s výhodou použít pro profitabilní obchodování krátkých pozic. Dvojité dno je naopak vyjádřeno dvěma po sobě následujícími minimálními cenami... více>

Hlava a ramena/obrácená hlava a ramena

Publikováno: 1.5.2011 22:11. Diskutujete: 0 příspěvků.

Hlava a ramena patří k základní reverzní formaci používané v technické analýze a signalizuje pravděpodobný obrat trendu (z býčího trendu na medvědí). Vyjadřuje psychologii obchodníků na trhu, kdy se cena pohybuje ve vzestupném trendu a cena vytváří stále nová maxima. Nejvyšší dosaženou hodnotou je vrchol, označený na obrázku jako hlava. Dalším následným cenovým vrcholem je pravé rameno, které je ovšem... více>

Supporty/ Resistance – S/R úrovně

Publikováno: 1.5.2011 22:01. Diskutujete: 0 příspěvků.

Support ( podpora ) je výraz pro cenovou úroveň, kde se vyrovná cenová nabídka s poptávkou a cena již dále nepokračuje v poklesu, zastaví se na podpoře. Jinými slovy, podpora je nejnižší cena pro prodávající, za kterou jsou ochotni daný měnový pár v danou chvíli prodávat, naopak počet kupujících začíná růst, protože cena supportu se jim jeví jako levná.  V našem případě se jedná o podporu na měnovém... více>

Trendová čára – trend line

Publikováno: 1.5.2011 21:56. Diskutujete: 0 příspěvků.

Trendová čára patří mezi nejjednodušší techniky technické analýzy. Pro stanovení trendové čáry potřebujeme nejméně dva body na grafu. Platí však, že čím více krát se cena dotkne trendové čáry, tím více je stanovený trend validnější. Na uvedeném grafu je znázorněna trendová čára na AUD/USD v období od  6. 7. 2010 do 15. 2. 2011. Vidíme, že se cena v tomto případě od trendové čáry odrazila celkem... více>

Technické ukazatele a jejich praktické využití

Publikováno: 1.5.2011 21:49. Diskutujete: 0 příspěvků.

Grafy Nejdůležitějším nástrojem v technické analýze je graf, do kterého se kromě ceny daného aktiva , v našem případě měnového páru, zaznamenávají údaje o obchodovaných objemech, časový údaj a ukazatele. V praxi se nejčastěji používají tyto grafy: Liniový (lineární) graf –zaznamenává cenový vývoj pomocí čáry, která pro stanovený časový úsek zaznamená jednu hodnotu. Jelikož může být tento časový... více>